• Dansk
 • English
 • Swedish

Ydelse

Rørrensning og Flushing

Vi tilbyder rørrensning og flushing af næsten alle typer rør. Både nyetableringer, men også ledninger af ældre dato.

Hos RH Pumper A/S tilbyder vi klimavenlig rørrensning og flushing med mange års erfaring fra branchen. Vores specialiserede team udfører en bred vifte af løsninger, som kan tilpasses hver kundes særlige behov. Vi udfører rensning af spildevandsledninger, fjernvarmerør, procesrør, kølerør- ja nærmest kun fantasien sætter grænser. Alle ledninger af ældre dato, men også nyetableringer bør løbende renses.

Hvorfor rensning af rør

Behovet er stigende for vedligeholdelse af spildevandsledninger i Danmark. I takt med klimaforandringerne, er skybrud og kraftige regn hændelser mere almindelige end hidtil. Når de kraftige regnskyl belaster vandledningerne, stiller det krav til rør og pumpers kapacitet.

I de danske kommuner landet over findes samlet set flere tusinde pumpestationer med tilhørende kilometervis af spildevandsledninger. Et urenset spildevandsrørs lysning kan sagtens være reduceret med 5 til 20 procent eller mere. Det betyder at pumperne i systemet skal arbejde op mod 30 procent mere for at flytte samme mængde.

Dette medfører et øget Co2 aftryk samt øget slid på pumperne. Ydermere er der grobund for udvikling af svovlbrinte som blandt andet nedsætter levetiden på beton, men også er til lugtmæssig gene.

Aflejringer såsom slam, mangan, okker og lignende indvendigt på rørene, er medvirkende til at nedsætte levetiden og flowet i røret. Med vores støjsvage og klimavenlige rørrensning forbedres både kapacitet og levetid på rør og pumper, og mindsker samtidig Co2 aftrykket. Hos RH Pumper A/S kan vi tilbyde en skræddersyet klimavenlig løsning, der passer til din virksomhed eller kommunes behov.

Fordele ved rørrensning

 • Giver forbedret virkningsgrad
 • Fjerner fremmedlegemer og aflejringer
 • Sikrer at røret altid har samme lysning, ved regelmæssig rensning
 • Mindre energiforbrug, og derved mindre CO2-udledning.
 • Forlænget levetid på eksisterende rør og pumper
 • Forbedret driftssikkerhed

Hos RH Pumper A/S ser vi det som en af vores fornemmeste opgaver at skabe værdi for vores kunder. Der vil være besparelser på driften grundet mindre energiforbrug, dette i takt med at flowet i rørene forbedres. Det vil være sandsynligt at lokale oversvømmelser kan minimeres da kapaciteten er markant forbedret.

Rørrensning med rensegris

Vi udfører rørrensning med en teknik, hvor der presses en rensegris igennem røret ved hjælp af vandtryk. Dette vandtryk skabes primært ved hjælp af vores egenudviklede elektriske pumper.

Første del af processen består i at få kortlagt, hvilke rør der skal renses samt dimensionerne på disse. Det er vigtigt i forhold til valg af rensegrise og pumpe til opgaven.

Den første gennemførsel sker ved at skubbe en blød rensegris igennem røret. Dette for at få en Identifikation på rørets tilstand.

Når tilstanden og dimensioneringen af røret er kortlagt, anvender vi flere forskellige dimensioner af rensegrise, for til sidst at sende en rensegris igennem med en overstørrelse på 102 procent. Det tilstræbes at sende rensegrisen afsted med en hastighed på omkring 1 m/s. Dette for at have den optimale spuleeffekt under udførslen. I nogle tilfælde anvender vi en GPS-sender for at kunne lokalisere placeringen af grisen samt hastigheden under udførslen. 

Når rensegrisen presses igennem af vandtrykket, fjernes aflejringer og snavs. Rensegrisen, som anvendes, findes i forskellige designs alt efter den pågældende opgave.

Flushing af rør

70 til 90 procent af alle nedbrud på procesanlæg skyldes fremmedlegemer i rørene.

Hos RH Pumper A/S har vi stor erfaring med flushing af rør. Teknikken består i at vi pumper store mængder vand gennem ledningen under højt tryk. Dette bevirker at vi tilsikrer at alle fremmedlegemer skylles ud af røret. Teknikken anvendes ofte i køle og procesrør, men også i spildevandsledninger.

Ved etablering af nye procesrør, fjernvarmerør, vandledninger, er det vigtigt at systemet bliver skyllet rent. Flushing af anlægget sikrer renlighed i rør og slanger, hvilket medfører høj driftssikkerhed på både kort og lang sigt. Vi anbefaler at der gennemføres flushing ved nyetableringer, renoveringer, samt reparationer på anlæg.

Vi tilstræber en vandhastighed på 4 m/s eller mere under vores flushing. Dette tilsikrer vi ved at udarbejde dokumentation med tilhørende beregninger for den enkelte flushing.    

RH Pumper A/S tilbyder flushing af alle rørdimensioner og alle former for anlæg. Vi udfører også andre pumpeydelser.

Kontakt

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +45 5850 6065 eller e-mail info@rhpumper.com

Søg
 • Dansk
 • English
 • Swedish