• Dansk
  • English
  • Swedish

Case

Overpumpning i forbindelse med separatkloakering.

RH Pumper udfører klimavenlig overpumpning i forbindelse med separatkloakering i Glamsbjerg.

Assens Forsyning udfører separatkloakering i Glamsbjerg. Regn og spildevand bliver fordelt på to ledninger. Dette for at etablere en fremtidssikker – men også klimavenlig afledning af vand og spildevand.

RH Pumper A/S har etableret overpumpning med 3 stk. 150mm elektriske pumper, samt 1 stk. motorpumpe som backup. Overpumpningen har en længde på 150 meter, og er etableret med 2 parallelle rør Ø200 og Ø150.

Til at håndtere regnvandet er der opstillet 2 stk. elektriske pumper som tilsammen har en ydelse på 400 m3/t. Spildevandet håndteres af 1 stk. 150 mm elektrisk pumpe, samt en motorpumpe som backup i tilfælde af forsyningssvigt.

Den etablerede overpumpning foregår i tættere bebyggelse. Derfor er der valgt elektriske pumper til opgaven. De elektriske, transportable, selvansugende pumper er udviklet af RH Pumper. De er støjsvage, og er derfor ikke til gene for områdets beboere eller byggepladsen. Overpumpningen er designet således at der sker en automatisk regulering af pumpeydelsen alt efter tilstrømning af vand. Alt dette styres elektronisk af vores eget udviklet software, som er i direkte forbindelse med vores SRO-overvågning samt vagt team. Vores elektriske selvansugende pumper og software sikrer de mest klimavenlige og driftssikre løsninger på markedet.

Følg også projektet hos Assens Forsyning https://www.assensforsyning.dk/projekter/kloakseparering-i-glamsbjerg

Kontakt

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +45 5850 6065 eller e-mail info@rhpumper.com

Kunde

Årstal

2023

Ydelser

Brands

Søg
  • Dansk
  • English
  • Swedish