• Dansk
  • English
  • Swedish

Info

Generelle betingelser

Her finder du vores generelle forretningsbetingelser tilhørende vores ydelser.
  • Kunden accepterer, at de ikke kan udleje udstyret til en tredjepart.
  • Kunden accepterer ikke at ændre, manipulere eller fjerne udstyret eller dele af opstillingen fra den adresse, der er angivet i aftalen/tilbuddet.
  • Kunden accepterer at betale alle omkostninger ved reparation af eventuelle skader og de omkostninger, der er forbundet med at erstatte manglende komponenter.
  • Hvis udstyret ødelægges uden mulighed for reparation på grund af forsømmelse, misbrug, brand eller naturkatastrofer, accepterer kunden at betale alle omkostninger.
  • Tilbud givet af RH Pumper indeholder det, som er beskrevet i tilbuddet. Omkostninger fra andre udefrakommende påvirkninger, er ikke indeholdt i tilbuddet.
  • Der kan forekomme tilstopninger af pumper på grund af udefrakommende fremmedlegemer, som blokerer pumper eller indløb i pumper. Dette kan medføre reduceret pumpeydelse.
  • RH Pumpers overvågning er baseret på GSM og LTE-signal. Såfremt dette ikke kommunikerer kan RH Pumper ikke drages til ansvar for manglende information.
  • RH Pumpers anlæg må kun betjenes af RH Pumpers medarbejdere eller instruerede personer under vejledning af RH Pumper.