• Dansk
 • English
 • Swedish

Info

Generelle betingelser

Her finder du vores generelle forretningsbetingelser tilhørende vores ydelser.
 • Kunden accepterer, at de ikke kan udleje udstyret til en tredjepart.
 • Kunden accepterer ikke at ændre, manipulere eller fjerne udstyret eller dele af opstillingen fra den adresse, der er angivet i aftalen/tilbuddet.
 • Kunden accepterer at betale alle omkostninger ved reparation af eventuelle skader og de omkostninger, der er forbundet med at erstatte manglende komponenter.
 • Hvis udstyret ødelægges uden mulighed for reparation på grund af forsømmelse, misbrug, brand eller naturkatastrofer, accepterer kunden at betale alle omkostninger.
 • Tilbud givet af RH Pumper indeholder det, som er beskrevet i tilbuddet. Omkostninger fra andre udefrakommende påvirkninger, er ikke indeholdt i tilbuddet.
 • Der kan forekomme tilstopninger af pumper på grund af udefrakommende fremmedlegemer, som blokerer pumper eller indløb i pumper. Dette kan medføre reduceret pumpeydelse.
 • RH Pumpers overvågning er baseret på GSM og LTE-signal. Såfremt dette ikke kommunikerer kan RH Pumper ikke drages til ansvar for manglende information.
 • Tilbud gives ud fra aktuelle materiel beholdninger, hvis en tilbudt pumpe lejes ud til anden side inden afgivet ordre, forpligter RH Pumper sig til, at levere en eller flere pumper for at garantere en tilsvarende ydelse.
 • RH Pumpers anlæg må kun betjenes af RH Pumpers medarbejdere eller instruerede personer under vejledning af RH Pumper.
 • Hvis der ikke fremgår andet af tilbuddet, indgår første måneds leje på portal og rør i anstillingsprisen.

Søg
 • Dansk
 • English
 • Swedish