• Dansk
  • English
  • Swedish

Info

Certificeringer

Hos RH Pumper A/S kender vi til vigtigheden af et fælles sprog med vores leverandører, kunder og samarbejdspartnere. Derfor arbejder vi aktivt med vores ISO-certificeringer.

Hos RH Pumper A/S er ISO ledelsessystemerne en del af dagligdagen. Det ligger os meget på sinde aktivt at efterleve de principper og bestemmelser som vores certificeringer indeholder. Vi gennemfører løbende personalemøder hvor vi aktivt arbejder med PDCA hjulet – plan, do, check, act. På mange områder går vores CSR-politik og FN´s verdensmål hånd i hånd med vores ISO-certificeringer.

DNV

ISO 14001 - Den globale miljøledelsestandard

Den mest anerkendte standard for miljøledelsessystemer er ISO 14001. Formålet med standarden er at den skal danne de overordnede rammer for virksomhedens miljøpolitik. Det er vigtigt for RH Pumper at vi aktivt bidrager med løsninger som positivt bidrager til reducering af det samlede CO₂ regnskab.

Safety System Certification

ISO 45001 - Sunhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Standarden stiller krav til RH Pumper A/S om at vi er en sund og sikker arbejdsplads. Vi søger aktivt at optimere på medarbejders sikkerhed og trivsel på arbejdspladsens. Dette sker gennem uddannelse, rapportering og dialog med ansatte.

Dansk standard

DS 21001 - Jernbanesikkerhed for entreprenører

Denne certificering er en national standard, der gør at RH Pumper A/S kan dokumentere over for transportsektoren i Danmark at vi opfylder alle krav i standarden, og på den baggrund kan levere ydelser i overensstemmelse med standarden. I Praksis betyder det at vi kan udføre service og vedligehold på pumper og pumpestationer med reference til BaneDanmark.

Sellihca

Sellihca by Achilles - Nordiske forsyningsselskabers kvalitetskrav

Den globale forsynings branche bevæger sig stadig hurtigere og hurtigere. Der bliver løbende pålagt stadig strengere kvalitetskrav samt reguleringer på nye teknologier.

Udover vores ISO-certificeringer er vi optaget som leverandør i den Europæiske udbudsordning udstedet af Achilles. Certificeringen bruges af den nordiske forsyningssektor som løbende overvåger, kvalificerer leverandører til forsyningsindustrien.

Søg
  • Dansk
  • English
  • Swedish