• Dansk
  • English
  • Swedish

Case

Komplet overpumpning ved Separeringsprojekt

RH Pumper udfører overpumpning i forbindelse med udvikling af nyt bykvarter i Brøndby.

Brøndby kommune er i fuld gang med opførsel af et nyt bykvarter i Kirkebjerg Erhvervspark. Bydelen skal omdannes fra erhvervsområde til en levende bydel med grønne arealer. Området vil bidrage med cirka 2000 boliger som primært er beliggende i etagebyggerier samt rækkehuse. Det samlede projekt forventes at forløbe over de næste 10 år.

I forbindelse med projektet skal der udføres et omfattende separeringsprojekt.

RH Pumper A/S har etableret overpumpning med 2 styks 300mm elektriske pumper samt 2 stk. 200 mm pumper. Overpumpningen har en længde på 150 meter, og er etableret med 2 parallelle rør, hvori der også indgår en 24 meter rørportal. Overpumpningen kan håndtere op til 1000 l/s under almindelig drift.

Den etablerede overpumpning foregår i tættere bebyggelse. Derfor er der valgt elektriske pumper til opgaven. De elektriske, transportable, selvansugende pumper er udviklet af RH Pumper. De er støjsvage og er derfor ikke til gene for områdets beboere eller byggepladsen.

Dernæst er valget af elektriske pumper den mest klimavenlige løsning. Overpumpningen er designet således at der sker en automatisk regulering af pumpeydelsen alt efter tilstrømning af vand. Alt dette styres elektronisk af vores eget udviklet software, som er i direkte forbindelse med vores SRO-overvågning samt vagt team. Ydermere er der monteret backup-generatorer i tilfælde af forsyningssvigt. RH Pumper har stor fokus på økonomisk ansvarlighed. Vores elektriske selvansugende pumper og software sikrer de mest klimavenlige og driftssikre løsninger.

Kontakt

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +45 5850 6065 eller e-mail info@rhpumper.com

Søg
  • Dansk
  • English
  • Swedish