Brand

RH Pumper Engineering

RH Pumper udvikler løbende innovative styringer og pumpe konstellationer. Alt dette for konstant at optimere driftssikkerheden. Vi lægger meget energi i at tænke klimavenlige løsninger ind i udviklingen.

RH Pumper har gennem mange år i branchen udviklet og designet innovative løsninger og hjælpemidler til pumpe og spildevandsbranchen. Vi har stor fokus på klimavenlige løsninger, og søger hele tiden at optimere vores nuværende produkter.

Transportable selvansugende elektriske pumper

På baggrund af mange års erfaring med komplicerede opgaveløsninger, har RH Pumper udviklet transportable selvansugende, elektriske pumper. Pumperne findes i flere forskellige størrelser alt efter opgavens karakter.

De elektriske pumper anvender vi ved alle overpumpninger og pumpeopgaver, hvor det er muligt. Dette på baggrund af at der er de mest klimavenlige pumper vi har. Pumperne er CE-mærket og godkendt til anvendelse i tættere bebyggelse. Pumperne er støjsvage, samt designet så de fylder minimalt. Alle pumperne leveres med dokumentation samt CE-mærkning. Pumperne anvendes enkelt og smidigt til overpumpning og rørrensning, men kan også anvendes til andre pumpeopgaver.

Styring

Gennem tiden har RH Pumper udviklet styringer til overpumpning og rørrensning. Der er flere faktorer, som kan spille ind i forbindelse med styring af pumperne. Det kan eksempelvis være nedbør, stormvejr og årstid, som kan have indflydelse på pumpernes start og stop.

Overvågning

RH Pumper udvikler løbende SRO-overvågning, således at overvågning af pumper og afspærrings balloner fungerer optimalt. Den kontinuerlige udvikling tilsikrer at systemerne, bliver så brugervenlige som muligt. RH Pumpers vagtpersonale er koblet sammen vores overvågning samt døgnsupport. Det sikre optimal tryghed for vores kunder i opgaveløsningen.

Portaler

På baggrund af vores erfaring har RH Pumper udviklet egne portaler til at føre rørføring over veje og lignende, hvor der udføres overpumpninger. Portalerne er godkendte til brug i både ind- og udland. Vi har adskillige gange løst opgaver, hvor vi har ført overpumpninger over både 3 og 6 spors veje.

 

Kontakt

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +45 5850 6065 eller e-mail info@rhpumper.com