• Dansk
  • English
  • Swedish

Info

CSR RH Pumper A/S

Det ligger RH Pumper A/S meget på sinde og udvise samfundsansvar og skabe værdi for både virksomheden, samarbejdspartnere og samfund. Dette skal ske i overensstemmelse med internationale anerkendte principper for samfundsansvar.

Hos RH Pumper A/S kender vi til vigtigheden i og optræde professionelt over for vores kunder, leverandører, myndigheder, medarbejdere og andre interessenter. Vi tilstræber at være en sikker og sund arbejdsplads på alle parametre.

Når vi internt i RH Pumper A/S arbejder med CSR politik søger vi overordnet at arbejde med principperne fra FN’s 17 verdensmål.

Vi ønsker i stor stil at bidrage til begrænsning af miljøbelastning i de områder hvor vi driver forretning, og derved minimere vores Co2 aftryk.

Uddannelse og beskæftigelse

Hos RH pumper A/S er uddannelse og udvikling af medarbejderkompetencer højt prioriteret. Vi kender alt til vigtigheden og værdien i at alle ansatte er ajour på sidste nye viden. Dette sker blandt andet gennem fabriksbesøg og kurser.

Vi lægger meget energi i at den sidste nye viden bliver formidlet ud i virksomheden gennem vidensdeling og dokumentation. 

Som en del af virksomhedens profil er RH Pumper A/S løbende i dialog med uddannelsesinstitutioner. De studerende bliver typisk stillet over for case som der efterfølgende arbejdes med. Det har gang på gang vist sig at være en gevinst for både virksomheden og de studerende. Et konstruktivt praktikforløb hos RH Pumper A/S kan være vejen til en senere fastansættelse.

Ligestilling mellem køn

Hos RH Pumper tolererer vi ingen former for diskrimination uanset race, etnicitet, nationalitet, herkomst, genetiske oplysninger, statsborgerskab, religion, alder, køn, kønsidentitet/udtryk, seksuel orientering, graviditet, civilstand, eller handikap. Alle skal sikres lige muligheder og rettigheder på alle niveauer, som sikres gennem åben dialog og sparring i dagligdagen.

Arbejdsmiljø

Når man er ansat i RH Pumper A/S skal det være sikket og trygt at gå på arbejde. Derfor er det vigtigt at efterleve det ansvar som ligger i forbindelse med vores ISO 45001 certificering.

Alle vores udekørende teknikere har modtaget internt sikkerhedskursus ved ansættelse. Vi har stor fokus på at holde arbejdsulykker på et absolutte minimum. Dette sker ved gensidig ansvarlighed og grundig introduktion af nyansatte i virksomheden. Der lægges stor vægt på korrekt brug af hjælpe- og værnemidler samt at der altid er orden og ryddeligt på arbejdspladserne. Alle ulykker og nærved ulykker bliver registret af den arbejdsmiljøansvarlig.

Den enkelte medarbejder udarbejder en sikker job analyse/risikoanalyse før opgaven. Denne udarbejdes uanset opgavens størrelse og omfang.

Miljø og reducering af klimapåvirkning

Hos RH Pumper A/S søger vi løbende og reducere virksomhedens klimapåvirkning i vores produktion og processer. Det er vigtigt for os at vi efterlever vores ISO 14001 certificering. Vi søger proaktivt og identificere hvor vi positivt kan bidrage med nedbringelse af vores Co2 aftryk.

Internt i virksomheden har vi installeret energibesparende lyskilder samt automatisk sluk af belysning. Der er installeret lader, så besøgende har mulighed for opladning af el-bil, og der afsøges løbende mulighed for at supplere virksomhedens biler med el-biler.

Klimavenlige investeringer

Vi investerer løbende i maskiner og materiel som har en grøn profil. Dette for at bidrage positivt til det samlede klimaregnskab. Det er vigtigt for RH Pumper A/S at anvende materiel som bidrager positivt til den samlede nedbringelse af Co2.

RH Pumper tilbyder egenudviklede eldrevne pumpeløsninger, som erstatning for, eller supplement til vores motordrevne pumper, for at reducere Co2 udledning

Som supplement udskifter vi løbende forældet it-hardware og maskiner med nye og mere energibesparende løsninger.

Søg
  • Dansk
  • English
  • Swedish