• Dansk
  • English
  • Swedish

Case

Overpumpning i Malmø

I Malmø bymidte bistår RH Pumper A/S med overpumpning i forbindelse med et større kloak-renoveringsprojekt.

Overpumpningen er etableret med 300 mm PE-rør. I forbindelse med etablering er der opstillet rørportal med en højde på 5,3 meter. Dette for at transmissionen kan krydse en større indfaldsvej til Malmø bymidte. Overpumpningen har en længde på cirka 400 meter med kapacitet på >250 l/s.

Den etablerede overpumpning foregår i tættere bebyggelse. Det er derfor naturligt at vælge elektriske pumper til opgaven. De elektriske transportable selvansugende pumper er udviklet af RH Pumper. Pumperne er støjsvage, og er derfor støjmæssigt ikke til gene for områdets beboere eller byggepladsen. Dernæst er valget af elektriske pumper den mest klimavenlige løsning.

RH Pumper har fokus på driftsikkerhed, energi-effektive løsninger og sikkerhed, som refererer direkte til EU`s krav om miljøvenligt design.

Tak for indsatsen til alle involverede!

Kontakt

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +45 5850 6065 eller e-mail info@rhpumper.com

Årstal

2022

Ydelser

Brands

Søg
  • Dansk
  • English
  • Swedish