• Dansk
  • English
  • Swedish

Info

RH Pumper Akademi

RH Pumper A/S har igennem tiden oparbejdet et højt kompetencefelt indenfor pumpe og spildevandsbrancen. Hvad er viden værd, hvis ikke den deles?

Vores Akademi er baseret på RH Pumpers forståelse af vigtigheden i at være i konstant udvikling, samt i kontakt med tidens trends. Derfor tilbyder RH Pumper A/S nu interesserede et kompetenceløft inden for teori og teknisk viden om pumper.

Formålet med vores akademi er blandt andet at bibringe interesserede en højere teknisk og teoretisk forståelse for pumpers virkemåde, samt at skabe et fælles sprog.

Eksternt

RH Pumper A/S inviterer med mellemrum vores samarbejdspartnere et besøg i virksomheden. Dette for at bibringe ajourført viden samt et indblik i den sidste nye teknologi inden for pumpebranchen og overpumpning.

Det er værdiskabende i forhold til forståelsen af overpumpning og pumpe løsninger. Løsningerne frembringes ved hjælp af RH Pumpers innovative og tekniske tilgang, som har fokus på drift, sikkerhed, miljø og økonomi.

Man kan ved deltagelse kunne forvente et afkast i.

  • Højere driftssikkerhed
  • Bedre fejlfinding
  • Bedre Kommunikation
  • Bedre forståelse af teorien

Internt

Internt anvender RH Pumper A/S akademiet til løbende at arbejde med forbedring vores standardiserede rutiner som er tilknytte vores ISO-certificeringer. Disse certificeringer går delvist hånd i hånd med vores CSR-politik.

Revurderingerne samt forbedringerne sker gennem grundprincippet fra PDCA hjulet (plan, do, check, act). Internt i virksomheden gennemfører vi løbende kompetence løft af medarbejdere gennem uddannelse og virksomhedsbesøg.

En del af noget større

På baggrund af vores tilgang til innovation har RH Pumper A/S gennem en årrække haft samarbejde med flere forskellige uddannelsesinstitutioner, hvor der har været opstillet forskellige opgaver til de studerende. Der har altid været fokus på en win/win mentalitet hvor alle skal have noget ud af samarbejdet.

Det er medvirkende til at RH Pumper A/S løbende får indsigter i tidens trends, samt nye vinkler at se pumpe branchen på.

På sigt vil RH Pumper A/S gennemføre temadage i tilknytning til pumpebranchen.

Søg
  • Dansk
  • English
  • Swedish