• Dansk
  • English
  • Swedish

Case

Overpumpning i forbindelse med udbedring af rørskade.

Overpumpningen har til formål at omdirigere vandet, mens skaden på hovedledningen udbedres.

Bypass ledningen som RH Pumper har etableret, er på 2 Stk. DN500 rør. Rørføringen har en længde på 200 meter og er indeholdende en portal på 20 Meter. Dette for ikke at være til gene for cykellister og gående.

Overpumpningen har en ydelse på 1000 l/s med tilknyttet backup system.

Den etablerede overpumpning foregår i tættere bebyggelse. Derfor er der valgt elektriske pumper til opgaven. De elektriske, transportable, selvansugende pumper er udviklet af RH Pumper. De er støjsvage og er derfor ikke til gene for områdets beboere eller byggepladsen. Dernæst er valget af elektriske pumper den mest klimavenlige løsning. De elektriske pumper regulerer ydelsen i takt med mængden af tilstrømmende vand.  

En stor tak til det dygtige mandskab som har etableret overpumpningen – interne som eksterne.

Kontakt

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +45 5850 6065 eller e-mail info@rhpumper.com

Årstal

2023

Ydelser

Brands

Søg