Udlejning af mobile pumper og tilbehør

Transportable selvansugende elektriske spildevandspumper med fuld SRO
80 - 300 mm fra 5 til 700 KW

Pioneer motorpumper med fuld SRO fra 4” til 30” fra 15 til 1000 KW.

Alle former for transmission, slanger, fittings, koblinger og portal m.v. er klar til udlejning
- leveres i hele landet med kort varsel.

Afvandingscontainere og Magnum 10" lænsepumpe 67 KW.

Udlejning - Afvandingscontainere og Magnum 10 lænsepumpe 67 KW

Ring for råd og vejledning
Vi kan levere med kort varsel
i Danmark, Sverige & Norge m.v.