Vi løser alle opgaver inden for overpumpning

Vores overpumpningsafdeling løser alle pumpeopgaver af kortere eller længere tids varighed. Vi leverer, idriftsætter, overvåger – og henter udstyret igen, når opgaven er løst. Overpumpning – af mere end 1.000 liter i sekundet, backup-pumper, højvandsalarm via sms, avanceret styring, døgnovervågning samt tilkaldevagt m.v. Vi er et af de få firmaer i Danmark, der har udstyret og ekspertisen til at løse alle typer.

SRO/Fjernovervågning er standard for alle overpumpninger med el- og motorpumper

Med SRO-overvågning (Styring Regulering Overvågning) kan man via loggen bl.a. følge med i, hvor mange gange pumpen er startet og hvornår i løbet af dagen samt se den totale pumpetid for hver pumpe over et døgn.

Oversigten, der kan indstilles individuelt, giver mulighed for at følge status for pumperne, eventuelle alarmer samt indstille kurveoversigten efter ønske.
Alle informationer kan eksporteres til brug i rapporter og statistikker m.v.

Overpumpning i forbindelse med relining af ledninger til spildevand i forsyningssektorer er en af vores stærke kompetencer.

Vi har lavet rigtig mange spændende overpumpningsopgaver i reliningsprocessen. Fra små pumpejob med slampumper ned til bare 2” til de største og meget komplicerede overpumpninger. Her har vi kryddset både jernbane og motorvej med flere transmissioner på 650 mm rør og ydelser på over 1100 liter pr. sekund.

Tidligere lavede vi alle overpumpninger med selvansugende motorpumper. I dag har vi lavet elektriske selvansugende spildevandspumper, hvilket er billigere, og overpumpningen giver mindre støjgener.

Hurtig udrykning

Komplet levering med styring, slanger, ramper mm.

Overvågning og døgnvagt, højvandsalarm via sms

Afhentning af udstyret, når opgaven er løst.

Oppumpning af slam fra kanaler, havne, brobygning og fra bassiner i industrien

Her har vi anvendt Toyo pumper med jektorring (spulering), som RH Pumper er importør af, her sidder der 10 stk. dyser, der spuler ved pumpens bund ned i det medie, som så løsnes og forsvinder ind i Toyo pumpen. Herefter pumpes mediet til en centrifuge eller afvandingsystem. Denne metode er særdeles effektiv, da pumpen opererer direkte i det slam, som skal pumpes bort.

Pumpen, som sørger for spuletryk, er en Pioneer pumpe med en 700 hestes dieselmotor, der sørger for, at vi leverer 140 liter pr. sekund ved 15 bar. Dette vandtryk løsner alt lige foran pumpens udvendige agitator, som sørger for, at slam og tørstof kommer direkte ind i pumpen og pumpes bort. Klassisk dansk overpumpning.

Pumperne har altid været nøje udvalgt ud fra lang erfaring, hvor vi stort set har prøvet at pumpe både meget kompliceret medie / slam eller det har været meget svært at komme frem til det. Herefter har det skulle pumpes, som f.eks. under borerigge, ved bropiller, dybt inde i rør, under broklapper i havne, olieslam på raffinaderier samt dredging ved kabellægning til offshore vindmøller.

Hos os er en overpumpning lige reel. Om det er en lille opgave med overpumpning af små dræn, store opgaver som kræver 24 timers bemandet overvågning på stedet, eller om overpumpningen skal fjernovervåges via web kamera eller fuldt SRO-anlæg.

Vi har pumpet i hele Skandinavian, England, Tyskland og Holland.

Transportabel mobilrist til spildevand

Vi har lige bygget en mobil rist til at fjerne tørstof fra spildevand. Denne rist har en kapacitet på 1000 liter pr sekund og en åbning på 4,5 mm. Risten er monteret i en 20” container, hvor der er to DN 500 indløb i den ene ende og to DN 650 udløb i modsatte ende. I midten er risten placeret, så vandet passerer gennem risten, hvor alle partikler bliver taget fra og kommer ud i siden gennem en vandpresse og falder til sidst ned i en ristegodscontainer.

Vi kan også tilbyde 2 nybyggede store slamafvandingscontainere, som vi har brugt til vires sidste opgave ved hydrotest på Interterminals.

Du har altid mulighed for at få kvalificeret din opgave teknisk, ligesom vi også gerne kommer med uforpligtende tilbud på alle former for pumpeopgaver.

Afspærringsballoner

- med balloner, som passer i firkantede, ovale og runde rør, på langs, på tværs eller på højkant. Professionel og erfarent personale.

Kontakt os døgnet rundt

Ring på

+ 45 5850 6065 eller skriv til os på info@rhpumper.dk og få det bedst mulige udgangspunkt for en løsning på din opgave.

Overpumpning

I totalentreprise

I havn