Forskellige typer centrifugalpumper

Pumper findes i mange modeller varianter og materialer, men kan generelt kategoriseres efter to driftsprincipper: positive fortrængningspumper og centrifugalpumper.

Centrifugalpumper bruges til mange formål i industrien, fjernvarme, vandforsyning og ejendomme:

  • Centrifugalpumper / cirkulationspumper bruges til at cirkulere vand i lukkede anlæg, som for eks. aircondition til køling og varmt vand til opvarmning
  • Trykforøger som øger vandtrykket i et anlæg og som bruges som kondensatpumper til damp
  • Vandforsyningspumper bruges normalt til at levere vand fra brønde og fås både tørt opstillede og dykkede
  • Nogle centrifugalpumper bruges udelukkende til industriprocesser. Disse omfatter industripumper og spildevandspumper
  • Spildevandspumper har tre forskellige typer af pumpehjul. Lukkede kanalhjul, skruehjul og åbne tilbagetrukket hjul. Det åbne tilbagetrukket pumpehjul giver den mest driftssikre pumpe til spildevand. Skruehjul og kanalhjul er forbundet med mange tilstopninger og dermed meget dyre at holde i drift.
SAER - NCBKX - hos RH Pumper

Centrifugalpumpen blev opfundet af fysikeren Denis Papin i 1600 tallet og er i dag den mest anvendte pumpetype.

Centrifugalpumpen bygger på et enkelt princip: Væsken kommer ind i centrum af pumpehjulet og slynges ud mod periferien af pumpehjulet ved hjælp af centrifugalkraften. Konstruktionen er billig og robust og med den høje hastighed som pumpehjulet kører det muligt at forbinde pumpen direkte med en asynkron motor. Centrifugalpumpen giver en jævn væskestrøm og kan nemt reguleres med en frekvensomformer.

På figuren vises væskens strømning gennem pumpen. Pumpeindløbet fører væsken ind til midten af den roterende løber, hvorfra den slynges ud mod periferien. Denne konstruktion er meget effektiv og velegnet til håndtering af rene væsker.

Pumper til håndtering af urene væsker såsom spildevandspumper er udstyret med en løber, som er udviklet specielt til at forhindre, at genstande sætter sig fast inde i pumpen. Hvis der opstår en trykforskel i anlægget, når centrifugalpumpen ikke kører, kan væsken stadig passere gennem pumpens åbne pumpehjul

Centrifugalpumper kategoriseres i forskellige grupper: Pumper med radialt flow, blandet flow og aksialt flow. Radialpumper og halvaksialpumper er de mest almindelige typer. Forskellige krav til en centrifugalpumpes ydelse, især løftehøjde, flow og installation, samt krav om økonomisk drift er blot nogle få af grundene til, at der findes så mange pumpetyper.

Sådan fungerer en centrifugalpumpe - RH Pumper